Vision and working method

SV.CO

Complete dienstverlening leidt tot zeer moderne kas voor SV.CO

Projectbegeleiding, 4 hectare kas, verwarming, bedrijfsruimte en Het Nieuwe Telen. Al deze onderdelen zijn bij de nieuwbouw van SV.CO in De Lier in handen van Technokas. De bouw vordert inmiddels gestaag. In mei is de kasconstructie geplaatst, de eerste werkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd en er is een begin gemaakt met het beglazen van het dek. Vanaf week 23 start het team met de montage van de luchtbehandelingskasten voor Het Nieuwe Telen.

“Bij deze nieuwbouw voor SV.CO zijn we verantwoordelijk voor uiteenlopende onderdelen”, vertelt Maurice Hartman. “Technokas Ingenieursbureau verzorgt het ontwerp, de bouwbegeleiding en het integrale tekenwerk. Ook implementeerden wij tijdens het ontwerptraject de ontwerpeisen voor een Groen Label Financiering. Vervolgens stelden we de begroting op en vroegen we de benodigde vergunningen aan.”

Subsidies voor LBK’s

“Daarnaast ondersteunde Technokas Ingenieursbureau de aanvraag voor de EHG-subsidies voor de luchtbehandelingskasten die we in de teeltafdelingen installeren. Ook is de subsidie bestemd voor de aansluiting op een CO2- en warmtenetwerk met de bestaande locatie van Vreugdenberg. RVO heeft de beide aanvragen voor deze EHG-subsidies voor het nieuwbouwproject van SV.CO toegekend. Daarnaast verzorgt Technokas de totale realisatie van het kassencomplex met de bedrijfsruimte, de verwarmingsinstallatie, en al het betonwerk. Tot slot installeren wij ook de luchtbehandelingskasten in de teeltafdelingen.”

Volledig integraal plan

“Doordat we al in een heel vroeg stadium met ons Ingenieursbureau betrokken waren, konden wij in open discussies met SV.CO een volledig integraal plan ontwerpen. Ook omdat wij al ervaring hebben met eerdere uitbreidingsplannen van SV.CO kwam er een gefundeerd ontwerp uit. Daarin zijn ook de ervaringen verwerkt die wij in diverse andere nieuwbouwprojecten in de sierteelt hebben opgedaan. Overigens was die integrale benadering hier extra belangrijk, omdat SV.CO een energetische koppeling wilde met de naastgelegen kwekerij Vreugdenberg, een bedrijf dat sinds begin dit jaar is samengegaan met SV.CO.”

Energetische koppeling met buurman

Naast de nieuwbouw van de potplantenkwekerij verzorgt Technokas daarom ook de energetische koppeling met Vreugdenberg waarvoor grondleidingen worden aangebracht. Zo kunnen beide bedrijven straks gebruikmaken van de nieuw te plaatsen warmteopslagtank en WKK-installatie. “De luchtbehandelingskasten (LBK’s) die we voor Het Nieuwe Telen (HNT) installeren, gebruikt SV.CO in de verschillende teeltafdelingen. De werking van deze LBK’s is gelijk aan de LBK’s die we al eerder op de bestaande kwekerij van SV.CO installeerden”, vertelt Maurice. Dat SV.CO nu weer voor het systeem van Technokas kiest, komt door de sterk verbeterde klimaatomstandigheden in de bestaande afdelingen in combinatie met de gerealiseerde energiebesparing!

‘Systeem met LBK’s past ons het best’

Ondernemer Jelle Strijbis vertelde recent nog in een publicatie van Onder Glas op HortiNext dat het bedrijf zeer tevreden is over HNT. Op de locatie aan de Kreekrug in De Lier zijn de ervaringen met de LBK’s zodanig dat ze ook meteen voor de nieuwe kwekerij werden besteld. “We hebben naar meerdere ventilatiesystemen gekeken, waaronder verticale ventilatoren en de Airmix, maar het systeem met LBK’s past ons het beste. Naar onze mening kunnen we hiermee het vocht het beste sturen. De uitdaging zit in het lichtdicht op elkaar laten aansluiten van rolgevels en LBK’s. Dat goed doen is een hele kunst.” Een kunst die SV.CO met vertrouwen aan Technokas overlaat.