Eerste paal markeert de start voor bouw DaglichtKas Ter Laak Orchids

Na vele maanden voorbereiding is 15 februari de eerste paal geslagen voor de nieuwe phalaenopsiskwekerij van Ter Laak Orchids in Wateringen. Het gaat om een innovatieve Daglichtkast waarvan wij in april de stalen onderbouw plaatsen. Het ontwerp van de kas is afgerond; de belangrijkste keuzes voor een optimale afstemming tussen klimaat, energieoogst, energiebesparing, interne logistiek en financiële haalbaarheid zijn gemaakt.

De kas met een totale omvang van 5 hectare wordt in zijn geheel als DaglichtKas uitgevoerd; vier hectare is een 'lage' kas, met een poothoogte van 8,10 meter en één hectare is een 'hoge' kas voorzien van een tweede teeltlaag. De poothoogte van de 'hoge' kas wordt maar liefst 11,70 meter.

Bijzondere beglazing

De lage kas wordt uitgevoerd als een 9,0 meter traliekas met een vakmaat van 5,0 meter. Op het dek komt isolatieglas te liggen met een hoofdglasmaat van 2.600 x 1.652 mm. Het glas van het zuiddek bestaat uit gehard Albarino 91+ floatglas, vierzijdig voorzien van AR-coating en gevuld met argon. In de spouw worden 16 fresnel-lenzen geplaatst. Het glas van het noorddek bestaat uit gehard Albarino High Haze floatglas gevuld met argon.

Lenzen concentreren zonlicht

Het directe zonlicht wordt door de lenzen in het zuiddek op een lijn geconcentreerd en opgevangen door twee beweegbare collectoren. Het water in de collectoren wordt opgewarmd van 20°C tot circa 45°C. De opgevangen warmte gebruikt Ter Laak met behulp van een dagbuffer om de kas per etmaal te verwarmen. Het overschot aan warmte wordt opgeslagen in aquifers zodat deze in koudere periodes beschikbaar is om de kassen te verwarmen.

Voorzien van Het Nieuwe Telen

De gehele DaglichtKas wordt voorzien van een installatie voor Het Nieuwe Telen. Deze installatie zal via de kopgevels droge buitenlucht aanzuigen, eventueel vermengen met kaslucht en indien nodig ter plekke aanvullend verwarmen tot de binnentemperatuur. Vervolgens zal de installatie de lucht via transparante slangen over de teeltafdelingen verdelen. De warmtewisselaars in de luchtbehandelingskasten worden met lage temperatuur (LT) warmte vanuit de het collectornet gevoed.

Forse energiebesparing

Naar verwachting zal deze kas jaarlijks meer dan 10.000 MWh zonnewarmte oogst via deze warmtecollector. Door het gebruik van isolatieglas in het dek en de hoog-isolerende sandwichpanelen in de gevels bespaart deze kas ook fors op gasgebruik. Naast het oogsten van warmte zal de DaglichtKas circa 25% minder gas per m2 per jaar verbruiken dan een andere, moderne kas.

Verduurzaming van sierteelt

De DaglichtKas en bijbehorende energiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de potplanten- en snijbloementeelt duurzamer te maken. Het concept past daardoor naadloos in de ambitie van de glastuinbouwsector om de CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling van de glastuinbouwsector om in 2050 een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening te realiseren, komt met dit kas een grote stap dichterbij.