Venlokas of breedkapper: kenmerken en verschillen

De Venlokas en de breedkapper zijn de twee belangrijkste en meest gebouwde kastypes in Nederland. Dat neemt niet weg dat elke kas die wij bouwen anders is. Meestal wel met de Venlokas of de breedkapper als basis. We noemen hier de belangrijkste kenmerken en verschillen tussen de twee kastypen. 

Beide kastypes hebben in principe dezelfde basis: een fundering van beton, een constructie van verzinkt en/of gecoat staal en een aluminium dek- en gevelsysteem. Het grote verschil tussen beide is de kapbreedte. Terwijl de Venlokas standaardkappen heeft van 3,2 - 4,0 - 4,27 en 4,8 meter is dit bij de breedkapper 9,6 of 12,8 meter, en zelfs groter. Nu heeft de Venlokas zich wel steeds verder ontwikkeld, met grotere kappen en meerdere kappen per tralie. Daardoor zijn ook met dit kastype overspanningen van 12,8 meter of groter mogelijk. Bij de breedkapper is de nokhoogte bij een gelijke goothoogte echter flink hoger, waardoor de kas meer inhoud heeft. Dit is vaak een belangrijk argument om te kiezen voor een breedkapper. Meer inhoud komt ten goede aan het kasklimaat. In de loop der jaren is de goothoogte van Venlokassen echter toegenomen en worden steeds vaker scherminstallaties toegepast. De gangbare goothoogte bij breedkappers is nu 5,0 tot 6,0 meter. Bij Venlokassen is dat 6,0 tot 7,0 meter. Doordat horizontale schermen vaak in de buurt van de goot liggen is er bij een Venlokas meer ruimte beschikbaar onder het scherm. Dit is weer een belangrijk argument om toch voor de Venlokas te kiezen.

Kas op maat

De overspanning van beide kastypes is dus redelijk vergelijkbaar, al is de Venlokas met een tralie van 8,0 meter met 2 kappen van 4,0 meter wel de meest gebouwde variant. De kolomafstand is voor beide kastypes vergelijkbaar: 4,5 meter of 5,0 meter zijn de meest gangbare keuzes. Hierdoor zijn er ook standaard glasmaten ontstaan. De keuze in het type glas is de laatste jaren echter steeds groter geworden dankzij de komst van diffuus glas en anti-reflectiecoatings. Afwijken van de standaard vakmaat is echter altijd mogelijk. Een kapmaat buiten de standaardmaten is in principe ook mogelijk, maar heeft vaak niet de voorkeur vanwege de maatvoering van installaties, zoals dekwassers.

Helder of diffuus glas

Naast de keuze voor helder of diffuus glas zijn er meer overwegingen die een rol kunnen spelen. Zo zijn er verschillende methodes om glas diffuus te maken. Hierdoor moet er naast de keuze voor de mate van de lichtverspreiding (laag – middel – hoog), ook een keuze worden gemaakt in leverancier. Daarmee bent u er nog niet. Misschien wilt u het glas voorzien van 1 of 2 anti-reflectiecoatings om de lichttoetreding van het glas te verhogen. Ook de UV-doorlatendheid kan meespelen in de keuze voor het glas.

Aluminium deksystemen

De dikte van het enkelglas is standaard 4 mm, waardoor de meeste aluminium deksystemen van zowel de Venlokas als breedkapper hiervoor geschikt zijn. Dit wil echter niet zeggen dat 4 mm glas de enige optie is. Voor beide kassen zijn ook aluminium systemen beschikbaar voor 16 mm dikke polycarbonaat of acrylaat stegdoppelplaten en voor 22-24 mm dik dubbelglas (isolatieglas). Voor beide opties is de isolatiewaarde het belangrijkste voordeel, al gaat het wel ten koste van de lichttoetreding.
Beide kassen zijn volledig geschikt te maken voor alle installaties in en om de kas, maar er zijn ook verschillen. Zo is een breedkapper eenvoudiger uit te voeren met een buiten(dek)scherm. De Venlokas is dankzij de tralie weer makkelijker uit te voeren met meerdere horizontale scherminstallaties. Een tweede teeltlaag zie je vaker terug in een breedkapper, omdat de constructie zich hier wat beter voor leent.

Luchtramen en luchtingscapaciteit

De uitvoering van de luchtramen is bij beide kastypes verschillend, alhoewel in de Venlokas een hoop mogelijk is buiten de standaard om. Maar standaard heeft de breedkapper doorlopende luchtramen aan één of beide zijden van de nok van ca. 1,75 meter diep, terwijl de Venlokas aparte luchtramen heeft van ca. 2,5 meter lang en 1,2 meter breed, om en om aan beide zijden van de nok. De breedkapper heeft hierdoor een grotere luchtingscapaciteit. Ook is insectengaas beter en makkelijker toe te passen in een doorlopend luchtraam. Al zijn er de laatste jaren ook ontwikkelingen met doorlopende luchtramen op Venlokassen aan één of beide zijden van de nok met een variabele diepte. Hiermee wordt de luchtingscapaciteit van de Venlokas behoorlijk vergroot en variabel.

Andere overwegingen

Ook de kosten kunnen een rol spelen bij de keuze tussen een Venlokas of breedkapper. Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de uitvoering, maar in het algemeen geldt dat een breedkapper enkele euro’s per m² duurder is dan een standaard Venlokas. Daarnaast is ook het type teelt een belangrijke factor. Zo zal voor een groentekas altijd worden gekozen voor een Venlokas, voornamelijk vanwege de iets hogere lichttoetreding en de lagere kosten. Bij (bloeiende) potplanten wordt wel regelmatig voor een breedkapper gekozen. Tot slot spelen ook ervaring en gevoel bij deze keuze nog wel een rol. Zo zie je bijvoorbeeld in bepaalde regio’s meer breedkappers dan in andere regio’s.

Kort samengevat houden de keuzes niet op bij de Venlokas of de breedkapper, maar is elk specifiek project met al zijn technische installaties bepalend voor de omhulling. Zie ook onze informatie over de Daglichtkas, ID Kas, Kas op Maat en Kasdek en gevels.

Neem voor meer informatie contact met ons op.