Het Nieuwe Telen volgens Technokas

Voor Het Nieuwe Telen heeft Technokas een bijzondere oplossing bedacht: kopgevels met een ingebouwde klimaatinstallatie voor koelen, verwarmen en ontvochtigen. Inmiddels is het systeem bij verschillende kwekers - met succes - geïntroduceerd.

De installatie zuigt droge buitenlucht aan bij de kopgevels, vermengt deze eventueel met kaslucht en verwarmt deze - indien nodig - ter plekke naar de binnentemperatuur. Vervolgens verdelen we deze lucht via transparante slurven over de teeltafdelingen. In de kassen zijn of worden verdeelleidingen en menggroepen voor de verwarmingselementen aangebracht. Verder ontwerpen we de installaties voor beregening en belichting zodanig dat u de slurven eenvoudig boven of onder het gewas kunt installeren en ze geen negatieve invloed hebben op de worp van de behandelde lucht. Het systeem is al actief bij een groot aantal van onze klanten, zoals chrysantenkwekerijen Arcadia en Van Uffelen Flowers, gerberakwekerij Holstein Flowers, plantenkwekerij SV.CO, groententelers Van der Kaaij, Duijvestijn Tomaten en Van Schie, phaleanopsiskwekerij Ter Laak Orchids en OK Plant. Daarnaast zijn deze kassen voorzien van een tweede energiescherm.

Wageningen Universiteit & Research, Kas als Energiebron, DLV, Deliflor en andere chrysantenkwekers maar ook Holstein Flowers hebben deze installatie langdurig beproefd. Ook andere teelten behaalden met de klimaatinstallatie van Technokas tijdens langdurige proeven positieve resultaten. Naast een gelijkmatiger klimaat verwachten de kwekers - in combinatie met de schermen - 15 tot 30 procent energie te besparen. Verder zal naar ieders verwachting de kwaliteit van de geteelde producten beter zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.