Seizoensopslag van warmte en koude

Gesloten kassen mogen misschien hebben afgedaan, warmte- en koudeopslag in de ondergrond heeft dat zeker niet. Bij het uitnutten van aardwarmte, koeling, wkk's of een warmtepomp kan het zinvol zijn om overtollige warmte of koude voor de langere termijn op te slaan. Actueel is het uitwisselen van warmte en koude in clusters met andere tuinders of met partijen buiten de tuinbouw.

Technokas ontwikkelt onder meer bronsystemen voor warmte- en koudeopslag in zandlagen, waarvoor de ondergrond geschikt moet zijn. Dit vereist niet alleen geologisch onderzoek, maar ook de nodige vergunningen. Verder is het ook heel belangrijk om te kijken wat er op dit gebied al in de omgeving gebeurt. Technokas beschikt niet alleen over uitgebreide kennis van bronsystemen, maar heeft ook ervaring met het koppelen van deze bronsystemen aan systemen voor kasverwarming en -koeling.

Bij warmtelevering aan derden, zoals aardwarmte of restwarmte, kan Technokas kritisch meedenken. Het koppelen van partners is al heel lang gemeengoed, maar vraagt om een goede afstemming van systemen. Kernvraag is: ben ik in de toekomst nog wel flexibel genoeg als ik bepaalde investeringen wel doe, maar andere achterwege laat. In de praktijk zal alleen de basisbehoefte aan warmte (base load) door derden worden ingevuld. Dit betekent echter dat het afdekken van pieken alleen niet voldoende is.

Neem voor meer informatie contact met ons op.