Visie en werkwijze

SV.CO

Feestelijke opening van geavanceerd totaalproject bij SV.CO

Vrijdag 12 april werd de nieuwe locatie van SV.CO aan de Zijtwende in De Lier officieel geopend. Dit gebeurde precies 1 jaar nadat de eerste paal van dit prachtige bedrijf werd geslagen. Overigens waren de kas en de bedrijfsruimte enkele maanden eerder al in gebruik genomen. Technokas was verantwoordelijk voor het complete project; van ontwerp en projectbegeleiding tot en met de bouw. Naast de kasconstructie realiseerde Technokas hier ook Het Nieuwe Telen en zorgde ze voor een volledige energetische integratie met het aangrenzende tuinbouwbedrijf van Vreugdenberg.

“We zijn hier begonnen met Technokas Ingenieursbureau, voor het ontwerp en het integrale tekenwerk. Ook implementeerden wij tijdens het ontwerptraject de eisen voor een Groen Label Financiering. Vervolgens stelden we de begroting op en vroegen we de benodigde vergunningen aan. Zo deden we een aanvraag voor de EHG-subsidies voor de luchtbehandelingskasten die we in de teeltafdelingen installeerden. Verder is er een subsidie toegekend voor de aansluiting op een CO2- en warmtenetwerk met de bestaande locatie van Vreugdenberg”, vertelt Maurice Hartman.

Toepassing van Het Nieuwe Telen
In april 2018 startte de bouw van de kas van 3,6 hectare en een bedrijfsruimte van 6.000 vierkante meter. Naast de bouwbegeleiding en de daadwerkelijke constructie van de kas, implementeerde Technokas hier het zelf ontwikkelde klimaatsysteem voor Het Nieuwe Telen. “Omdat het pad met spuitrobotvoorzieningen langs de kopgevel loopt, moesten we vanuit de luchtbehandelingskasten in de gevel speciale aluminium kanalen realiseren die bovenin de kas over het pad lopen. Aan de andere zijde van het pad kunnen we dan de slurven voor de lucht aan de kanalen bevestigen, om zo de verse, voorverwarmde, droge buitenlucht boven het gewas te kunnen blazen” vertelt Freek Batist.

Volledig integraal plan
“Omdat we al in een heel vroeg stadium met ons ingenieursbureau betrokken waren, konden wij samen met SV.CO een volledig integraal plan opstellen. Daarin zijn ook de ervaringen verwerkt die wij in eerdere projecten met SV.CO en in diverse andere nieuwbouwprojecten in de sierteelt hebben opgedaan”, zegt Maurice Hartman. Zo leidde deze integrale benadering tot Het Nieuwe Telen, maar ook tot een energetische koppeling met de naastgelegen kwekerij Vreugdenberg, dat sinds 2017 één bedrijf met SV.CO vormt.

Energetische koppeling
Voor de energetische koppeling met Vreugdenberg zijn LT- en HT-koppelleidingen aangebracht. Ook zijn er een nieuwe WKK-installatie en een verticale warmteopslagtank geplaatst. Met de reeds bestaande WKK, horizontale opslagtanks en ketel op het bedrijf van Vreugdenberg zijn de nieuwe installaties tot één energiesysteem samengevoegd. Deze installaties leveren hoogwaardige en laagwaardige warmte aan twee verschillende afgiftesystemen. Ook voor de aanvoer van CO2 is er één gezamenlijk systeem gerealiseerd voor beide tuinen vanuit de nieuwe WKK en een vergrote aansluiting op het CO2-netwerk van OCAP.

Efficiënte bedrijfs- en verwerkingsruimte
“Naast alle werkzaamheden in de kas, verzorgden wij ook de realisatie van het ruim bemeten bedrijfsgebouw met verwerkingsruimtes, kantoor, spreekkamer, toiletten, kleedruimtes en een kantine. Om de logistiek te optimaliseren, hebben wij ook een corridor gebouwd tussen het bestaande bedrijf van Vreugdenberg en de nieuwe verwerkingsruimte van SV.CO”, vertelt Freek Batist. “Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om het verpakken en verwerken van de producten uit beide kassen beter te stroomlijnen en te organiseren. Deze integrale aanpak heeft echt geresulteerd in een zeer efficiënt en modern sierteeltbedrijf.”

Gevarieerde teelt in de kas
In de nieuwe kas teelt SV.CO een breed assortiment dat bestaat uit potchrysanten, celosia, pot-lisianthus (Lisi Love), groene Kalanchoës (onder het eigen merk GREEN BY.CO), primula en poinsettia. Deze planten levert SV.CO in potmaat 9 en 12, maar ook in schalen met bijvoorbeeld meerdere stekjes potchrysanten.