Glastuinders verleggen investeringen naar energiebesparingsmaatregelen

Sinds het afgelopen half jaar ziet Technokas een groeiende vraag bij glastuinbouwbedrijven naar energiebesparende maatregelen. De snel stijgende prijzen op de energiemarkt zijn daarvoor een belangrijke aanstichter. Vooral de door Technokas ontwikkelde systemen voor Het Nieuwe Telen lijken nu echt door te breken, ook in de groenteteelt. Met Het Nieuwe Telen (HNT) kan een kweker veel langer en heel gedoseerd met buitenlucht ventileren en ontvochtigen, terwijl het energiescherm voor energiebesparing dicht kan blijven.

Eerder dit jaar en eind vorig jaar installeerde Technokas hun geavanceerde ventilatie- en ontvochtigingssysteem voor HNT al in de nieuwe kassen van tomatenkwekers Schenkeveld bij Schiphol en Van den Belt in IJsselmuiden. Bij Schenkeveld wordt nu circa 20 hectare kas via deze techniek van verse, voorverwarmde buitenlucht voorzien. Van den Belt gebruikt de luchtbehandelingskasten op een areaal van een kleine 12 hectare. Maar de laatste maanden zijn er soortgelijke opdrachten bij gekomen, in dit geval voor andere groentetelers in bestaande kassen. Zo installeert Technokas bij Auberginekwekerij Gebr. Van Duijn in Oosterland de luchtbehandelingskasten met, net als bij Schenkeveld, aanzuiging van verse lucht via het dek van de kas. Bij tomatenkwekerij Van Noord in Sirjansland zal Technokas in totaal drie kassen met luchtbehandelingskasten uitrusten. Deze LBK’s zijn van het type die aan de gevel worden geïnstalleerd.

Geconditioneerde lucht inblazen
“In al deze kassen plaatsen we LBK’s die met behulp van doorzichtige slurven de geconditioneerde buitenlucht de kas in blazen. Omdat we in de LBK’s ook een verwarmingsblok plaatsen, kan de kweker ook in de winter met zijn energiescherm dicht blijven telen. Uit berekeningen van onder meer de Wageningen Universiteit blijkt dat zij hiermee zeker 15 tot 20% op hun energiekosten kunnen besparen”, vertelt Simon van der Kaaij, directeur van Technokas. “Bij Gebr. Van Duijn installeren we in totaal 8 LBK’s en bij Van Noord zijn het er 13 in totaal. Het bijzondere van de LBK’s bij Van Duijn is dat ze voorlopig maar aan één zijde zullen uitblazen. Wel zijn de kasten voorbereid om ook aan de andere zijde lucht uit te blazen. Op dit moment is dat niet nodig, omdat de LBK’s dicht bij een dichte zijgevel hangen. Van Duijn heeft echter de mogelijkheid om aan die zijde de kas uit te bouwen. Zo kan de kweker in de toekomst ook die andere helft van het bedrijf met de LBK’s ventileren, verwarmen en ontvochtigen. Een bijkomend voordeel is dat de kasten dan straks boven het middenpad zullen hangen. Dit heeft als positieve bijkomstigheid dat ze dan minder tot geen schaduwwerking veroorzaken bij onderstaande planten, en dat de LBK’s ook goed en eenvoudig bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud.”

Tweede trap condensor
Maar het zijn niet alleen de LBK’s die zeer bruikbaar zijn om het energieverbruik in de glastuinbouw te reduceren. “Bij de auberginekwekerij van Greenbrothers in Zevenhuizen gaan we achter twee WKK-installaties een zogenoemde 2e trap condensor installeren. Deze haalt uit de rookgassen, waaruit een eerste trap condensor eerder al de hoogwaardige warmte heeft gehaald, nog eens de laagwaardige warmte. De warmte die een 2e trap condensor uit de rookgassen wint, kan Greenbrothers gebruiken om hun lage temperatuur warmtenet te voeden.

Met warmtepomp naar all-electric
Een jaar of acht geleden realiseerde Technokas een innovatieve kas van 2000 m2 voor de Hogere Agrarische School (HAS) in ’s-Hertogenbosch. Deze kas wordt tot op heden verwarmd met een gasgestookte ketel. Maar de HAS wil graag van het gas af – in elk geval zo ver als mogelijk is – en heeft Technokas gevraagd om een energieconcept met een warmtepomp te implementeren. “We gaan de verwarmingsinstallatie aansluiten op een lucht/water-warmtepomp van 110 kW. Ook sluiten we de warmtepomp aan op de warmteopslagtank van 20 kuub, zodat de warmtepomp constant kan draaien en de geproduceerde warmte kan opslaan. De kleine, gasgestookte ketel kan helaas nog niet de deur uit”, zegt Van der Kaaij. “Omdat de gewassen in de kas CO2 nodig hebben, moet de ketel soms nog even aan. We gaan ervanuit dat het gasverbruik met 80% afneemt, zodra de warmtepomp operationeel is.”