Greenbrothers

Klimaatinstallatie ombouwen voor aansluiting op Lage Temperatuur Aardwarmte

Greenbrothers, het bedrijf van Johan, Frank en Ben Groenewegen, werkt aan een unicum in Nederland. Het eerste project met Lage Temperatuur Aardwarmte (kortweg LTA) in Nederland wordt begin 2018 op hun bedrijf in Zevenbergen gerealiseerd. Greenbrothers zal deze ondiepe geothermiebron gebruiken om zijn ruim 11 hectare aan kassen te verwarmen. Technokas werkt aan de integratie van bron en warmtepompen binnen de bestaande klimaatinstallatie.

De auberginetelers waren op zoek naar verduurzaming van hun teelt. Diepe geothermie, waarnaar de gedachte als eerste uit ging, was voor de telers in Zevenbergen geen optie, omdat de ondergrond daarvoor niet geschikt is. Visser & Smit Hanab (V&SH) kwam met het alternatief van Lage Temperatuur Aardwarmte. Deze nieuwe type geothermie verenigt de voordelen van een WKO-systeem met die van diepe geothermie.

Integratie in klimaatsysteem

Technokas, bij Greenbrothers een vaste leverancier, kreeg de vraag of zij de nieuwe energiebron straks kan integreren. Daarvoor zal de bestaande installatie op het bedrijf een aanpassing moeten ondergaan. De drie WKK’s zullen vanaf 2018 niet of nauwelijks meer nodig zijn. Tegelijk betekent dit wel dat de energie, die begin volgend jaar uit de warmtepompen komt – warm water van maximaal 60oC – voldoende moet zijn om de kassen te verwarmen. Technokas maakte hiervoor alle benodigde berekeningen en zorgt dat de installaties zodanig worden aangepast dat de capaciteit past bij de behoeft van het auberginebedrijf.

Boren naar circa 600 meter

Voordeel van ondiepe geothermie ten opzichte van een WKO is dat je nog altijd dieper dan 500 meter boort en dus met de mijnbouwwet te maken hebt. Hierdoor hoef je geen thermisch evenwicht te garanderen. Ten opzichte van diepe geothermie, waarvoor je op twee plekken een bron moet boren - een koude en een warme bron – kan men bij LTA vanaf één plek beide bronnen boren. Dit komt door een techniek die V&SH zelf ontwikkelde. De boring vindt plaats in het zogeheten Brussels Zand, een aardlaag die, afhankelijk van de plek in ons land tussen de 500 en 1000 meter onder het aardoppervlak ligt. Op die diepte heeft het grondwater een temperatuur van circa 30oC. Met een warmtepomp kan deze temperatuur naar circa 60oC worden opgewarmd, voldoende om kassen te verwarmen.

Horizontale filters toepassen

V&SH ontwikkelde hiervoor een speciale boortechniek, die is ontstaan vanuit hun kennis en ervaring met horizontale, gestuurde boringen, waarbij ze de filters horizontaal in het Brussels Zand plaatsen. De techniek die zij hiervoor gebruiken is te vergelijken met de gestuurde boringen voor het leggen van kabels en leidingen onder rivieren. Door horizontale filters toe te passen, kan er over een veel grotere afstand veel meer aardwarmte worden onttrokken, waardoor de toepassing van LTA rendabel wordt. Uit berekeningen blijkt dat hier straks naar alle waarschijnlijkheid meer dan 6 MW warmte kan worden opgewekt.

Modulair warmtepompsysteem

Het modulaire warmtepompsysteem, geleverd door Dubotechniek, bestaat uit drie toestellen die het opgepompte water naar maximaal 60oC opwaarderen. Normaliter worden warmtepompen parallel opgesteld. Maar door ze hier in serie-opstelling te plaatsen, zal de eerste condensor de temperatuur naar circa 40oC opwaarderen, de tweede condensor naar 50oC en de derde van circa 60 graden. Dit levert het hoogste warmtepomprendement (COP). Het betekent ook dat de verdamper aan de retourzijde de retourtemperatuur tot een minimum kan reduceren. In de eerste verdamper komt water met een retourtemperatuur van circa 30oC binnen. In de tweede verdamper is die temperatuur nog maar 18oC en in de derde verdamper nog maar 12oC.