Meer dan 10 jaar ervaring in tientallen projecten met Het Nieuwe Telen

In 2009 ontwikkelde en plaatste Technokas een eerste omvangrijke installatie gebaseerd op de principes van Het Nieuwe Telen (HNT). Sindsdien bleef het bedrijf haar systemen voor HNT door ontwikkelen. Inmiddels realiseerde het bedrijf al bij meer dan 25 vooraanstaande bedrijven een installatie voor Het Nieuwe Telen. Ook de zeer innovatieve, nieuwe DaglichtKas bij Ter Laak Orchids beschikt over deze installatie.

Al in een pril stadium van het onderzoek naar het actief ventileren van de kas met droge, gekoelde en of verwarmde buitenlucht, was Technokas bij deze ontwikkeling betrokken. Zij creëerde een installatie die met hulp van luchtbehandelingskasten in de gevel en kunststof slurven in de kas op een zeer effectieve wijze de geconditioneerde lucht aanvoert. Deze unieke oplossing voor HNT zorgde al meteen voor aanzienlijke besparingen in energiekosten bij de kwekers die deze installaties gebruiken. Bovendien blijken de systemen een aanzienlijke bijdrage te leveren bij het verbeteren en vergroten van de productie. “De installaties zijn nog net geen standaard-onderdeel van de moderne kas, maar de kwekers die hun berekeningen goed maken, zijn vrijwel allemaal te overtuigen van de meerwaarde van onze systemen”, zegt Maurice Hartman, directeur van Technokas.

Substantiële energiebesparing

Energiebesparing is, naast het sturen van de luchtvochtigheid in de afdeling, vaak een belangrijk uitgangspunt bij de overstap naar HNT en de aanschaf van installaties die deze teeltwijze faciliteren. Uit onderzoek van onder andere Wageningen University & Research, TTO en DLV Plant blijkt dat die besparingen met de installaties van Technokas substantieel zijn: in een praktijkproef bij chrysantenteler Arcadia werd een energiebesparing van ongeveer 30% gerealiseerd. Een onderzoek naar het functioneren van HNT van Technokas binnen de gerberateelt leverde bij kwekerij Holstein Flowers een besparing op tussen de 9% en 17%.

Hulp van simulatiemodel

Om die energiebesparing te realiseren, ontwerpt Technokas HNT-installaties in samenwerking met Wageningen University & Research op basis van beschikbare plantmodellen en het softwareprogramma KASPRO. Dit laatste is een simulatiemodel dat het kasklimaat, de energie- en CO2-huishouding in tuinbouwkassen berekent in relatie tot het buitenklimaat, de bedrijfsinstallaties, de teelt en de gebruikte instelwaarden voor de kasklimaatregelaar. “Daarnaast houden we bij de ontwikkeling van HNT-installaties ook rekening met de huidige en de gewenste klimaatomstandigheden. Vandaar dat wij, voorafgaand aan het ontwerp van elke installatie, uitgebreide gesprekken met de teler voeren om de uitgangspunten van een systeem vast te stellen. Uiteindelijk is zijn teelt leidend voor de uitvoering die wij realiseren”, zegt Hartman.

Verbetering van gewassen

Door de jaren heen is gebleken dat HNT-installaties van Technokas niet alleen zorgen voor een lager energieverbruik. Telers die de systemen toepassen, merken dat de kwaliteit van hun gewassen verbetert, doordat zij een gelijkmatiger klimaat in de kas kunnen creëren en het klimaat beter kunnen sturen. De verbeterde gewaskwaliteit zorgt in deze kassen weer voor een hogere teeltopbrengst per vierkante meter.

Enorm veel ervaring

In 2009 was Technokas een van de eerste partijen in Nederland die een installatie op basis van de principes van HNT ontwikkelde. Zij installeerde deze in de kas van Kwekerij van der Kaaij, een trostomatenteler in Berlikum. Dit was feitelijk de eerste grootschalige toepassing van een installatie voor HNT. Inmiddels heeft Technokas ruim 10 jaar ervaring met installaties voor HNT. Daarbij kiest Technokas bewust voor een oplossing met luchtbehandelingskasten in de kop- of zijgevels die de kas via slurven koelen, verwarmen en ontvochtigen. Recentelijk creëerde Technokas ook een variant met luchtbehandelingskasten die door het dek van de kas buitenlucht aanzuigen.
De installaties voor HNT hebben zich inmiddels in een groot scala aan teelten van bloemen, planten en groenten bewezen, waaronder de teelt van phalaenopsis, gerbera’s, lelies, rozen, chrysanten, lysianthus, tomaten, paprika’s, komkommers, aubergines,.

Extra voordelen

“Onze installaties voor HNT bieden, naast energiebesparing en een betere gewaskwaliteit, nog meer voordelen”, vertelt Hartman. “Zo zijn de onderhoudskosten van deze installaties laag, omdat we uitsluitend materialen en componenten met een lange levensduur gebruiken. De combinatie van een forse energiebesparing en hogere opbrengsten zorgen op zichzelf al voor een relatief korte terugverdientijd van de investering in deze systemen. Maar door de lage onderhoudskosten en de lange levensduur vergroten wij de rentabiliteit nog eens aanzienlijk. Daarnaast is het concept flexibel: we kunnen de installaties in nagenoeg elke situatie technisch inpassen of aanpassen. Het is niet voor niets dat we onze systemen ook steeds vaker in bestaande kassen toepassen. Bovendien functioneren de systemen uitstekend in combinatie met zowel hoge als lage temperatuurverwarming. Ook kunnen we G4-filters, verwarmingsblokken, gaasfilters of UV-ontsmetting in onze systemen toepassen.”

Realiseren een maatpak

Zoals gezegd zorgt Technokas bij het ontwerp van een installatie voor HNT altijd voor maatwerk. “Voor ons betekent dit dat we uitgaan van een integrale aanpak, waarbij alle onderdelen in de kas elkaar moeten versterken. Per situatie bekijken we daarvoor samen met de kweker of een teeltadviseur naar wat er nodig is om die ideale teeltomstandigheden te realiseren en klimaatverschillen op het vlak van temperatuur en luchtvochtigheid te minimaliseren. Juist die zorgvuldige afstemming in het voortraject zorgt dat je later die versterking van het gewas en de productieverhoging realiseert. Zo is elke installatie die we realiseren een maatpak voor de specifieke kas waarin we deze toepassen”, besluit Hartman.

Lees meer over Het Nieuwe Telen op onze themapagina.