Nieuwe daglichtkas bij Ter Laak Orchids schiet de hoogte in

De nieuwe Daglichtkas die Technokas bij Ter Laak Orchids realiseert, schiet de hoogte in. Nadat in februari de eerste paal is geslagen, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de fundering van deze kas. Sinds de maanden mei en juni zijn de bouwers ook bezig om deze extreem duurzame kas overeind te zetten en te beglazen. Zodra de zomer voorbij is, kan aan de inrichting van de kas worden begonnen.

De nieuwe Daglichtkas krijgt een totale omvang van vijf hectare waarvan vier hectare als 'lage' kas, met een poothoogte van 8,10 meter wordt uitgevoerd. De andere hectare wordt een 'hoge' kas met een tweede teeltlaag, waarvan de poothoogte maar liefst 11,70 meter bedraagt.

Bijzondere beglazing

Nu de kas de hoogte in gaat, is ook het moment aangebroken om de bijzondere beglazing aan te brengen. Op het dek komt isolatieglas te liggen met een hoofdglasmaat van 2.600 x 1.652 mm. Het glas van het zuiddek bestaat uit gehard Albarino 91+ floatglas, vierzijdig voorzien van AR-coating en gevuld met argon. In de spouw worden 16 fresnel-lenzen geplaatst. Het glas van het noorddek bestaat uit gehard Albarino High Haze floatglas gevuld met argon.

Lenzen concentreren zonlicht

Het directe zonlicht wordt door de lenzen in het zuiddek op een lijn geconcentreerd en opgevangen door twee beweegbare collectoren. Het water in de collectoren wordt opgewarmd van 20°C tot circa 45°C. De opgevangen warmte gebruikt Ter Laak met behulp van een dagbuffer om de kas per etmaal te verwarmen. Het overschot aan warmte wordt opgeslagen in aquifers zodat deze in koudere periodes beschikbaar is om de kassen te verwarmen.

Forse energiebesparing

Naar verwachting zal deze nieuwe kas jaarlijks meer dan 10.000 MWh zonnewarmte oogsten via deze warmtecollector. Door het gebruik van isolatieglas in het dek en de hoog-isolerende sandwichpanelen in de gevels bespaart deze kas ook fors op gasgebruik. Naast het oogsten van warmte zal de Daglichtkas circa 25% minder gas per m2 per jaar verbruiken dan een andere, moderne kas. Om een optimale energievoorziening te creëren, hebben we de installaties van de bestaande kwekerij en de nieuwe kwekerij als een integraal energieconcept opnieuw ontworpen. Zo kunnen de kwekerijen elkaars capaciteiten delen waardoor er nog minder energie verloren gaat.