Nieuwe jaar start met groot aantal, gevarieerde projecten

2018 belooft voor Technokas een druk maar ook enerverend en afwisselend jaar te worden. In de eerste zes maanden zullen we een paar grote, innovatieve projecten afronden en starten we met de nieuwbouw van een enkele prachtige bedrijven. Ook installeren we bij diverse bestaande klanten alle voorzieningen voor Het Nieuwe Telen.

1. De komende maanden zijn we druk bezig met de afronding van de bijzonder innovatieve Daglichtkas bij Ter Laak Orchids in Wateringen. Met 5 hectare Daglichtkas - waarvan bijna 1 hectare met een dubbele teeltlaag is uitgerust - kan Ter Laak grote stappen zetten in het zeer energiebewust en duurzaam kweken van Phalaenopsis.

2. Bij Montana, kweker van Lisianthus, leggen wij de komende weken de laatste hand aan de inrichting van de bedrijfsruimte. In de loop van het 1e kwartaal monteren wij, als kers op de taart, een architectonische gevel met geperforeerde aluminium gecoate panelen. Daarbij nemen wij ook de warmteopslagtank mee in dit ontwerp.

3. De afrondende fase is in het eerste kwartaal ook aan de orde bij veredelaar Schoneveld Breeding in Twello. Daar zullen we een state-of-the-art tuinbouwcomplex opleveren dat bestaat uit een veredelingskas, een bedrijfsruimtekas inclusief een moderne verwarmingsinstallatie.

4. Bij Marc van der Drift Rozen worden momenteel de nieuwe rozenplanten gepoot; dit doen zij in een 4 hectare kas die 150 cm is opgehoogd en voorzien van een nieuwe koelingsinstallatie. In samenwerking met Van der Drift hebben wij daarvoor een gehele nieuwe installatie ontworpen met luchtbehandelingskasten (LBK’s) aan de kopgevels en geïsoleerde kanalen onder de teeltbedden waardoor de kweker kan ventileren, koelen en verwarmen volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 6 MW.

5. In januari starten wij met de bouw van een nieuw, 2 hectare grote breedkapkas met een kapbreedte van 12.80 meter, geschikt voor een dekrolscherm en een vlakscherminstallatie. Deze nieuwbouw is bestemd voor een uitbreiding bij Bunnik Vriesea’s in De Kwakel, een specialist in de teelt van Bromelia’s en sier-ananas. Ook zullen we de gevels van de bestaande kassen renoveren waarbij we het glas en stegdoppel vervangen door sandwichpanelen.

6. Ook in het eerste kwartaal staat de afronding op stapel van een efficiënt energiecentrum bij het bedrijf van Opti-flor in Monster aan de Orberlaan. Het energiecentrum huisvest onder meer de TSA van de aardwarmtebron aan de Vogelaer, de verdeelstukken voor de locatie aan de Orberlaan en aansluitingen naar de nieuwe warmte- en koudeopslagtank.

7. In de loop van het eerste kwartaal starten we dan met de bouw van een nieuwe locatie voor Opti-flor naast de huidige locatie in Monster aan de Orberlaan. Het gaat om een kas van 2,5 hectare met verschillende teeltafdelingen, waarbij bepaalde gedeelten worden uitgerust met dubbel glas in de 30 graden afdelingen, enkel glas in de 18 graden afdelingen, en met stegdoppelplaten bij de teeltverwerking en boven de ‘winkel’. Behalve het ontwerp en de bouw verzorgen we ook de begeleiding van de bouw. Aansluitend zullen we hier ook een nieuwe bedrijfs- en verwerkingsruimte realiseren.

8. In het tweede kwartaal gaan we aan de slag bij SV.CO om op een nieuwe locatie een 4 hectare grote potplantenkas te bouwen. Deze locatie wordt energetisch gekoppeld met de naastgelegen vestiging. Tevens realiseren we hier een efficiënt ingerichte bedrijfsruimte. Voor SV.CO verzorgen wij het ontwerp, de bouw en de begeleiding.

9. Het Nieuwe Telen is momenteel een van de meest effectieve manieren om teeltprocessen te optimaliseren en energiegebruik zoveel mogelijk te reduceren. Om die reden stappen steeds meer telers op deze techniek over en wij mogen bij meerdere kwekers de door ons ontwikkelde HNT-systemen aanbrengen. De komende maanden installeren wij Het Nieuwe Telen bij OK Plant in Naaldwijk (Phalaenopsis) en Ter Laak Orchids (Phalaenopsis). In de loop van het jaar zullen met deze techniek nog een aantal andere projecten volgen.