Schenkeveld kiest Technokas voor Het Nieuwe Telen bij nieuwbouw fase 3

Als eind 2021 fase 3 van het nieuwe bedrijf van Schenkeveld bij Schiphol gereed is, dan is deze tomatenkas van ca. 11 hectare tevens uitgerust met een installatie voor Het Nieuwe Telen. Technokas heeft opdracht gekregen om het door hen ontwikkelde systeem bij de bouw van deze nieuwe kas te installeren. De toepassing van dit systeem is in zekere zin uniek, omdat de luchtbehandelingskasten - die midden in de kas hangen - ook met een hoge temperatuur verwarming worden uitgerust.

Schenkeveld Schiphol besloot om dit jaar op het nog braak liggende land naast hun huidige tomatenkwekerij een uitbreiding te realiseren. De nieuwbouw is een vervolg op de bouw van twee projecten van elk 11 hectare in 2017 en 2018. Ook fase 3, die zij in 2021 verwachten af te ronden, is in totaal 11 hectare groot. Na fase 3 is er in fase 4 ruimte om nog eens een kas van 11 hectare bij te bouwen.

Optimaal klimaat creëren

In tegenstelling tot de eerste twee fases, waar Schenkeveld op dit moment in moderne, belichte kassen trostomaten teelt, wordt de nieuwe kas niet met belichting uitgerust. Om een optimaal klimaat in de nieuwe kas te krijgen, vroeg Schenkeveld om advies bij onder meer de WUR. Zij vroegen aan WUR-specialist Feije de Zwart om de gewenste installatie voor Het Nieuwe Telen te beoordelen. Met de input van Feije de Zwart kwam Schenkeveld vervolgens uit bij het systeem dat Technokas heeft ontwikkeld.

Buitenluchtaanzuiging via het dek

“Wij hebben ons systeem al één keer eerder op deze wijze in de teelt voor tomaten geïnstalleerd”, vertelt Maurice Hartman, directeur van Technokas. “Dit deden we bij Tomatenkwekerij Van den Belt in IJsselmuiden; daar hebben we in een kas van 7 hectare een installatie in de belichte tomatenteelt met buitenluchtaanzuiging door het kasdek geïnstalleerd. Eenzelfde systeem, dus met buitenluchtaanzuiging via het dek, zullen we straks ook bij Schenkeveld installeren echter dan met de mogelijkheid om de lucht extra te verwarmen.”

Uitgerust met verwarmingsblokken

“In tegenstelling tot de luchtbehandelingskasten (LBK’s) bij Van den Belt, zullen we de LBK’s bij Schenkeveld uitrusten met een verwarmingsblok. Mede omdat Schenkeveld in deze kas niet gaat belichten, is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om de aangezogen buitenlucht te kunnen verwarmen. De capaciteit waarmee de LBK’s droge buitenlucht naar binnen kunnen blazen bedraagt 5 m3/m2/h. Elke LKB krijgt een verwarmingsblok met een verwarmingscapaciteit van 20 watt/m2.”

Luchtvochtigheid optimaal regelen

Volgens Hartman zal de installatie voor Het Nieuwe Telen ervoor zorgen dat Schenkeveld straks, in een kas op lichte overdruk, de luchtvochtigheid optimaal kan regelen. De LBK’s maken ook recirculatieventilatoren overbodig. De verwachting van zowel Technokas als de specialist van WUR is dat de temperatuurverschillen in de kas met dit systeem aanzienlijk lager zullen zijn. In totaal worden er in de kas van 11 hectare zestien stuks dubbele LBK’s geïnstalleerd. Naar verwachting wordt de nieuwe kas vlak voor de winter in gebruik genomen.