Greenbrothers

Technokas verzorgt bij Greenbrothers aanpassing van cv-installatie op aardwarmtebron

Technokas is bij Greenbrothers druk bezig met de integratie en aanpassing van de bestaande cv-installatie op de ondiepe geothermie-installatie. De aubergineteler uit Zevenbergen liet de eerste lage temperatuur aardwarmtebron van Nederland aanleggen. Nu de bron zijn warmte levert, moesten de cv-installaties in de auberginekassen daarop worden aangepast. Technokas verzorgde het ontwerp en de inpassing, maar is ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Vanwege de gesteldheid van de bodem is het in Zevenbergen niet mogelijk om een aardwarmtebron op grote diepte aan te leggen. Om toch deze duurzame warmtebron te kunnen gebruiken, liet Greenbrothers een ondiepe geothermiebron aanleggen. Deze bron is ontwikkeld door Visser & Smit Hanab. Hij bestaat uit twee putten: een productie- en een injectieput. Via de productieput wordt sinds begin 2020 op 700 meter diepte via een horizontale leiding warm water van 31°C uit de grond onttrokken en naar boven gepompt. In de bovengrondse installatie zorgen warmtepompen voor het opwaarderen van de warmte naar 55°C. Het afgekoelde water wordt met 10°C via de injectieput weer terug in de bodem gepompt.

Warmteverdeelstrategie aanpassen

“In de eerste fase van het inpassingstraject hebben we vorig jaar de verwarmingsinstallatie van drie bestaande auberginekassen - in totaal circa 11 hectare - geschikt gemaakt”, vertelt Hans van Tilborgh, directeur bij Technokas. “De drie warmtepompen die Visser & Smit Hanab installeerde, hebben een vermogen van in totaal 6 MW. Zij leveren het cv-water van 55°C en wij zorgen dat deze warmte op een juiste wijze in de kas wordt gedistribueerd. Naast het aansluiten van de warmtepompen op het verwarmingssysteem in de kas, moesten we ook de bestaande WKK-installaties inpassen. Daarvoor hebben we een paar maanden terug de koppelleidingen en transportleidingen aangelegd. Op hetzelfde moment moesten we ook de regel- en warmteverdeelstrategie aanpassen. Dat betekent dat we een cascadering (serieschakeling) van warmtebronnen hebben gerealiseerd. Tevens hebben we de CO2-voorziening aangepast en ingepast.”

Lage temperatuur verwarmingssysteem

Door de overstap naar warmte met een relatief lage aanvoertemperatuur, werkt Greenbrothers op hun bedrijf nu met een lage temperatuur verwarmingssysteem. “Op dit moment zijn we met de tweede fase begonnen; in de nieuwe kas van 5 hectare die nu wordt gebouwd, verzorgen wij de complete verwarmingsinstallatie die geschikt is voor warmte met die lage aanvoertemperatuur. Dit houdt in dat we in de nieuwe kas twee afgiftesystemen installeren: een buisrailverwarming (10 x Ø 51 mm per 8,00 meter) maar ook een groeinet in het gewas (5 x Ø 45 mm) én onder de teeltgoot (5 x Ø 51 mm). De buis in het gewas is elektrisch ophijsbaar. Om de netten te voeden, realiseren we een lage temperatuur opslagtank (max. 60oC) van 4.000 m3. Deze koppelen we met de bestaande opslagtank van 2.000 m3. De lage temperatuur opslagtank wordt als eerste gevuld door de warmtepompen met warmte uit de ondiepe geothermie.”

Uitbreidingen zijn mogelijk

Bij de realisatie van het nieuwe verwarmingssysteem houdt Technokas ook direct rekening met een verdere uitbreiding. Allereerst is het mogelijk om de opwekking uit te breiden met een warmtepomp van 2 MW. “In een eventuele volgende fase kunnen we de installatie in de kas van 5 hectare, die nu wordt gebouwd, nog uitbreiden naar een aangrenzend stuk van 2 hectare. Die uitbouw kunnen we probleemloos koppelen aan het verwarmingssysteem dat we nu in fase 2 installeren. Voor de toekomst is er nog de capaciteit om een extra kas van 5 hectare op dit aardwarmtesysteem aan te sluiten.”

Maximale uitkoeling realiseren

“Belangrijk bij het ontwerp van een verwarmingsinstallatie met aardwarmte is een maximale uitkoeling van het cv-water”, vertelt Van Tilborgh. “Dit realiseren we onder meer via het extra verwarmingsoppervlak van de extra buis in het groeinet onder de teeltgoot. Maar ook door de cascadering (serieschakeling) tussen de buisrailverwarming en de groeinetten. Die schakelvolgorde in buisrailnetten, gewasbuis en teeltgootbuis hebben we overigens omkeerbaar gemaakt, zodat de kweker maximale flexibiliteit heeft in de klimaatregeling.”

Principes van Het Nieuwe Telen

Juist door deze uitgekiende verwarmingsstrategie met hulp van extra energieschermen die in de kassen zijn geïnstalleerd, kan Greenbrothers volgens de principes van Het Nieuwe Telen zeer energiezuinig telen. Naast alle technische aanpassingen verzorgt de Lierse specialist ook de watertechnische ruimte en bouwt Technokas op de locatie in Zevenbergen een nieuwe bedrijfs- en sorteerhal. De hal met de royale afmetingen van 75 meter lang en 44 meter breed krijgt een oppervlakte van ruim 3.000 m2.