Kwekerij Bassie

Technokas breidt demokas Syngenta uit en installeert innovatieve technieken

Kwekerij Bassie, de onderneming van Arjan Bassie, heeft Technokas opdracht gegeven om de demokas voor Syngenta Seeds in Maasland uit te breiden. De bestaande kas en het informatiecentrum Tomato Vision, die nu nog 16.000 m2 groot zijn, krijgen er twee nieuwe afdelingen bij van in totaal 3.000 m2. Ook heeft Technokas enkele nieuwe technieken op het bestaande bedrijf geïnstalleerd, zoals een elektrische ketel en twee luchtbehandelingskasten.

Voor Arjan Bassie lag het eigenlijk erg voor de hand om Technokas voor de uitbreiding te vragen. “Allereerst omdat ze naar volle tevredenheid het eerste deel in 2020 hadden opgeleverd. En het nieuwe deel is feitelijk het uitbouwen van die bestaande kas. Het is eenzelfde type kas, met een goothoogte van 7 meter die naadloos aansluit op de eerder gebouwde demokas. Het enige verschil is dat de twee nieuwe afdelingen via een gesloten gevel hermetisch gescheiden zullen zijn van de tomatenkas. Dat moet ook om geen ongewenste uitwisseling met de tomatenkas te krijgen.”

‘Hommeldicht’ opgeleverd
De nieuwe afdelingen krijgen daarom ook aparte verwarmings- en luchtingsgroepen en zal ‘hommeldicht’ worden opgeleverd. Naast zeer gesloten gevels betekent dit dat de luchtramen van insectengaas zijn voorzien. “Dit type kas moet qua hygiëne aan strenge eisen voldoen. Dat is eigenlijk de belangrijkste specificatie. Technokas is bekend met deze eisen, zo hebben ze ook bij de bouw van de eerdere fase laten zien. Dus ook nu zal dit prima in orde zijn als we de kas naar verwachting begin januari 2024 in gebruik nemen.”

Integratie elektrische ketel
Om het bestaande bedrijf verder te optimaliseren, kreeg Technokas ook opdracht om een elektrische ketel te leveren en te integreren en een ontvochtigingssysteem te installeren. Deze elektrische opwekker van 1,2 MW biedt Kwekerij Bassie aan als noodvermogen aan de netbeheerder, die een deel daarvan kan inzetten als het elektriciteitsnet een overschot aan elektriciteit moet verwerken. Technokas verzorgde de waterzijdige aansluiting zodat de warmte in de bestaande opslagtank kan worden gebufferd.

Gelijkmatiger klimaat met LBK’s
Door aan de kopgevel van de bestaande tomatenkas twee luchtbehandelingskasten te installeren, kan Arjan Bassie het klimaat in de demokas nog beter beheersen. “Met de LBK’s kunnen we een extra energiescherm, dat we recent hebben laten installeren, langer dicht houden. Dit geeft een betere temperatuurverdeling waardoor we hogere vochtgehaltes in de kas kunnen accepteren. Dit geeft vervolgens weer een energiebesparing. De LBK’s kunnen zowel buiten- als binnenlucht aanzuigen in elke gewenste verhouding van 0 tot 100%. En met een warmteblok in de LBK kunnen we de lucht tot kastemperatuur verwarmen. Doordat buitenlucht vaak droger is dan binnenlucht kun je daardoor de kaslucht ontvochtigen zonder schermkieren. Zo kunnen we dus ook de vochtigheid veel beter onder controle houden. We hebben zelf nog geen ervaring, maar uit de verhalen en berekeningen die we van anderen ontvingen, weten we vrijwel zeker dat dit systeem van Technokas hiervoor de beste oplossing is”, vertelt Bassie. De LBK’s met transparante slurven die Technokas in de tomatenkas plaatst, hebben een capaciteit van 15.000 m3 per uur, oftewel 7m3/m2/h.