Subsidieregeling voor Het Nieuwe Telen is weer geopend

Op 19 april 2022 is de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) opengesteld. Dat betekent dat elke glastuinder die zijn binnenklimaat beter wil kunnen regelen en tegelijk fors op energie wil besparen, daar nu een financiële bijdrage voor kan aanvragen. Om een kas geschikt te maken voor Het Nieuwe Telen is een installatie met luchtbehandelingskasten en slurven in veel situaties de meest effectieve methode.

Technokas was aan het begin van deze eeuw de eerste leverancier in de glastuinbouw die deze techniek ontwikkelde en heeft dit systeem voor Het Nieuwe Telen uitgebreid geperfectioneerd. Inmiddels functioneert het klimaatsysteem met luchtbehandelingskasten al bij tientallen telers met uiteenlopende teelten. In zowel de sierteelt, de veredeling als ook in de groenteteelt blijken deze systemen voor Het Nieuwe Telen zeer effectief. Technokas ontwerpt hiervoor een hele eigen en steeds op maat gemaakte oplossing. Recent nog ontwikkelde Technokas een nieuwe variant met luchtbehandelingskasten die de buitenlucht door het dek in plaats van de kopgevels aanzuigen. In de tomatenteelt heeft deze variant al duidelijk zijn voordelen aangetoond.

Grote arealen met LBK’s
Deze nieuwe variant installeerde Technokas bij Van den Belt Tomaten in IJsselmuiden en in de tomatenkwekerij van Schenkeveld nabij Schiphol. Bij Schenkeveld zal straks, als de laatst nieuwbouwfase gereed is, 20 hectare tomatenkas via deze luchtbehandelingskasten van een optimaal binnenklimaat worden voorzien. Maar ook de nieuwe chrysantenkwekerij van 10 hectare van U Grand in De Lier, die vorig jaar in gebruik is genomen, is met het systeem voor Het Nieuwe Telen met luchtbehandelingskasten aan de gevel uitgerust.

25% van de kosten vergoed
Telers die, zeker met de huidige, hoge gasprijzen, aan energiebesparing willen werken, hebben veel baat bij een geavanceerd luchtbehandelingssysteem. Het subsidiebudget dat in deze periode beschikbaar is, bedraagt 13 miljoen euro. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf en installatie van nieuwe installaties. Daarbij krijgt de aanvrager maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. De maximale vergoeding voor een luchtbehandelingsinstallatie bedraagt 30 euro per vierkante meter, met een maximum van 375.000 euro per aanvrager.

Andere maatregelen en regelingen
Naast subsidie voor installaties voor Het Nieuwe Telen stimuleert de EG-regeling ook het maken van een aansluiting op een warmte- of CO2-netwerk. Naast de EG-regeling gaat op 19 april ook de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) weer van kracht. Deze ondersteunt investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Een van de technieken is de DaglichtKas, zoals Technokas die bij Ter Laak Orchids heeft gerealiseerd.

U kunt deze subsidies aanvragen vanaf 19 april. De MEI sluit op 3 juni en de EG-regeling sluit op 30 juni 2022, om 17:00 uur.

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Freek Batist, freek@technokas.nl of 0174 240545.

Voor info over de EG-regeling: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eg

Voor info over de MEI: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/marktintroductie-energie-innovaties-glastuinbouw-mei